Grundarens vardag Före upplysning hugga ved hämta vatten, John Lennon, Maya Angelou, guldkorn, lyckas, mening med arbete, meningsfullhet, vara lycklig

Meningen med arbetet

En helt vanlig dag började jag och kollegan samtala om vad som är meningen med arbetet. Jepp, du läste rätt. Inte meningen med livet. Utan meningen med arbetet. Fast, i min och kollegans fall har arbete och privatliv en tendens att sammanfläta. Kanske är det en följd av våra tankar och åsikter? 
 
I mitt fall tog det mig länge att förstå att jag inte navigerade igenom livet med samma önskemål som mina medmänniskor. De ville ha trygghet, familj och fast jobb. Själv ville jag... vara lycklig. Jag läste citat som det nedan redan när jag var tonåring. 
 
 
 
"Det finns många sätt att vara lycklig" kontrade kollegan "för vad är lycka egentligen?" Och visst har hon rätt. Lyckan är individuell och den kommer först när vi tillåter oss att ta emot den. För mig har den bottnat i tacksamhet över det jag redan har. Jag hittar guldkorn var jag än är och vad jag än gör, både åt mig själv och mina klienter.
 
Den handlar inte om att ha en speciell position, för alla positioner har sina utmaningar. Det finns ingen bransch när folk generellt är lyckligare än andra. Lycka hänger ofta ihop med en känsla av att göra något meningsfullt, och människor som känner att de gör något meningsfyllt finns på alla platser i samhället. Det finns faktiskt inga positioner som är meningslösa. Tvärtom. Alla platser och positioner fyller en viktig och värdefull funktion. Ju mer vi uppskattar det vi gör, och ju mer engagerade vi är i det vi gör, desto mer upplever vi meningsfullhet och lycka. Samtidigt får meningsfullhet och lycka oss att uppskatta det vi gör och bli mer engagerande, så det blir en positiv och uppbyggande spiral. 
 
Däremot har jag en ledstjärna. Ett citat som jag gång på gång återvänder till. Ett citat som säger allt. Det är Oprahs guru Maya Angelou som talar:
 
 
Vad meningen med arbetet för dig?