Känslor i kroppen Reikiutövare, intuition, reikimaster

Illusionernas port

I nacken, i de båda groparna på skallbenet precis mellan ryggrad och nackkota, finns portalen till det undermedvetna. När det ömmar i denna punkt säger man att det sker mycket arbete i det undermedvetna. Allt vi upplevt har samlats i det undermedvetna. När vi mediterar, sover, vilar eller bara låter tankarna gå tillåter vi vårt undermedvetna att sortera i intrycken så att vi kan göra oss av med det som inte fyller någon funktion, samtidigt som vi påminns om det som är av betydelse för oss. Om punkterna i nackgropen ömmar kan det därför vara värdefullt att vila och meditera extra mycket. Kanske har vi ett större behov av att uttrycka oss än vanligt.
 
 
Under Reikiinitieringen finns ett moment som jag är speciellt förtjust i. I slutet av den västerländska initieringen sätter man sina tummar i nackgroparna och försluter illusionernas port, så att den Reikikunnige med lätthet ska kunna skilja mellan fantasi och verklighet. Generellt ökar användningen av Reiki intuition och klarseende eftersom vi får större kapacitet att klara av att hantera intryck när vi helas, men också eftersom den högfrekventa energin gör det lättare att få intuitiva intryck. Man vill alltså öka intuitionen, men framförallt vill man ha en tydlig skiljelinje mellan fantasier och verklighet. Man ska veta vilken värld man befinner sig i! Och dra nytta av respektive världs fördelar.
 
Har du hört andra beskrivningar av illusionens port? Vad tycker du att det är viktigt att vara medveten om?