En skeptiker upptäcker helandet helandevärlden, rädslor, skepsis, utveckling, vattumannens tidsålder

Är helandevärlden en perfekt värld?

Skepsis till helande och helandevärlden, det hade jag väldigt mycket av när jag började arbeta professionellt med Reiki. Givetvis hade jag fog för min skepsis. Min rädsla hade gjort att jag attraherade situationer som man behövde vara rädd för.
 
 
Under nittiotalet såg helandevärlden annorlunda ut, och det jag hörde talas om då det har jag aldrig hört talas om igen. Jag minns speciellt en händelse som etsat sig fast. Det var en alternativterapeut som gett sin klient rådet att sluta med sin medicin och istället dricka sin egen urin. Över detta var jag fly förbannad. Jag hörde också talas om en schaman som brukade föreläsa om olika saker utifrån åhörarnas önskemål. Vissa gånger motsade schamanen det han sagt förra gången. Anledningen? "Jag säger bara till folk det som de vill höra." Var ligger de universiella sanningarna i det?
 
Men jag gav mig in i helandevärlden i alla fall, fullt övertygad om att det fanns information i denna bransch som jag behövde. Och jag hade rätt. Helandebranschen sitter på många, men inte alla, nycklar. Sådant som jag är övertygad om att alla behöver höra!  
 
Är helandevärlden en perfekt värld? Nej, som i alla branscher finns det aktörer av olika slag. Men det är en värld av människor som vill göra gott. Och det tycker jag är fina egenskaper. Generellt finns det en ödmjukhet och tolerans i den helande världen som är svår att efterlikna i andra sammanhang. Från början tyckte jag den var naiv. Nu tycker jag den är befriande. Det är svårt att höra sin egen inre röst om omgivningen är full av åskter om vad som är rätt och fel. Det är som brainstorming i början av ett projekt, i den fas som man ska komma med idéer. I det läge är alla idéer bra idéer. Börjar man redan då lägga locket på och solla, så är sannolikheten större att man inte vågar vara nytänkande och se utanför boxen. Fristaden fyller en mycket värdefull funktion. Speciellt om man accepterar den för vad den är. 
 
Dessutom har det hänt väldigt mycket inom helandevärlden. Jag träffar ofta personer som reagerar på att vissa saker som var otänkbara för bara fem år sedan är vardagsmat redan nu. Jag har själv börjat utveckla min egen verksamhet på ett sätt som jag tidigare bara kunde hoppas skulle ske under min livstid. Varför? Därför att världen är redo. Utvecklingen går i ett enormt tempo. 
 
För ett par månader såg jag en lång föreläsning på youtube om nackdelar inom healandet. Tydligen var intresset lågt. Det var bara jag och tio andra som under ett helt år varit tillräckligt motiverad för att se denna föreläsning. Jag tycker givetvis att man ska kunna hantera feedback, även om den är negativ. Men det här? Det var ju inte ens feedback?
 
Gång på gång tittade jag på det årtal den var tillverkad. Varje gång jag såg årtalet tänkte jag att det inte kunde stämma. Föreläsningen hade bara några år på nacken. Men varenda "fakta" som presenterade var samma fakta som jag hörde under 1990-talet! Men branschen är ju inte densamma som den var under 1990-talet? I samband med att healandetekniker som Reiki började spridas i Sverige har teknikerna och förutsättningarna utvecklats i en takt som påminner om IT-revolutionen.
 
Jag talar om Reikiinitieringarna och alla de nya tekniker som utvecklats genom dessa. Initieringen är att nytt sätt att leda energi. Förut skedde helande genom bön och tankekraft (och då och då spontant vid behov). Nu har man istället "byggt in" en energikanal som gör att livsenergi flödar genom kroppen tjugofyra timmar om dygnet. Summa summarum. Genom initieringarna är det mycket lättare att ge helande utan att ge av sig själv, vilket gör att man själv får helande när man ger helande, istället för att råka tömma sig själv på kuppen vilket var vanligt förr. Detta har fullständigt revolutionerat hela branschen och gjort att sådant som förut var svårt idag sker med lätthet. Parallellt med detta har tekniker som Mindfulnes och yoga etablerats, vilket gjort människor mer andligt vältränade. Förutsättningarna är idag så annorlunda att det handlar om paradigmskiften. 
 
 
Så varför hade man ett behov av att presentera åsikter som inte är grundade i verkligheten? Det är ungefär lika relevant som att sätta sig i morgonteve och göra samhällsanalyser baserade ifrån ett klimat som utspelande sig för trettio år sedan, alltså i den tidiga mobiltelefons begynnelse och långt innan smartphones. Hur kan detta hjälpa människan idag? 
 
Men här får jag påminna mig själv om att sådant som är uppenbart för mig fortfarande är främmande för personer som inte har samma erfarenhet som jag har. Skulle jag träffa en framstående it-utvecklare skulle de garanterat tycka att jag var dåligt insatt i it-världen. Och så är det förstås. Man kan inte förstå en bransch om man inte befinner sig i den. 
 
Med detta inlägg vill jag påminna oss helare att vara ödmjuka för andra människors rädslor och okunskap. Det är svårt att hänga med i en utveckling som går så snabbt som vår samhällsutveckling idag. 
 
Sedan vill jag påminna oss om att håll fokus på det ni tycker är viktigt och själva bli den samhällsförändring som ni vill se i världen. Min underbara vän Kärlekslinda (Kärleksbutiken.se)  har sagt: 
 
"Jag vet hur branschen ser ut, det är därför det är så viktigt att jag är i den och gör skillnad."
 
Själv tycker jag att kunskap ger skillnad. Av den anledningen arbetar jag med kunskap om livsenergi. Jag lär människor att förstå och hantera sin egen känslighet så att de kan bli den som de vill vara. Det finns andra aktörer inom helandebranschen som har andra ambitioner och därför gör saker helt annorlunda. Alla har sin viktiga funktion. Det är när vi arbetar tillsammans som vi kommer till vår rätt.