Andlighet andlig vägledning, orakelkort 2019, profetia, årsläggning 2019, årsläsning 2019

Så här gör jag årsläsningar

Nu i höst har jag en hel drös beställningar på årsläsningar inför 2019. Och jag tänkte berätta lite hur jag går till väga. 
 
 
En årsläsning är inte en profetia, för alla människor har ett eget val. Om vi fortsätter att leva som vi alltid levt - på default, som jag kallar det - så sker vissa saker. Men om vi gör aktiva val för att medvetet skapa mer av det vi vill ha mer utav, då förändrar vi utfallet och då sker andra saker. 
 
Jag ser på årsläsningar lite annorlunda än kollegor i branschen. Jag har exempelvis en kvinna som fick en läsning i området kärlek. Mediumet såg att hon skulle träffa en blond man. Och det gjorde hon. Profetian stämde. Det var bra en sak... Paret var inte bra för varandra. De stärkte varandras negativa sidor och efter ett par år var relationen destruktiv. Så läsningen stämde, men.., det var ju inte ett slut som överrensstämde med allas högsta bästa. Om jag hade sett att det var en destruktiv relation som var på väg in så hade jag instället hjälpt min klient att se det hon skulle se i relationen, och även inspirera henne till att släppa taget i ett så tidigt skede som möjligt, så fort hon lärt sig det hon skulle lära sig. 
 
Så det som gör mina årsläsningar annorlunda är att de fokuserar på vårt eget val och gör människor medvetna om de processer de kliver in i. När jag har en klient som kliver in i något svårt, då vill jag gärna ge tips på vägen och även visa hur det finns ljus i tunnen, så att klienten vågar kliva in i det svåra, lära sig, och förverkliga sina egna drömmar. 
 
Till min hjälp använder jag mig av Doreen Virtues ängelkort. Just nu är det Angel Dreams och Healing with the fairies, men jag har ett ganska stort antal kort att välja mellan. 
 
I förväg har jag bett mina klienter att fokusera på vad de vill ha hjälp med. Jag går in klientens energi, sjunker in i deras fråga och drar kort för varje kvartal. Sedan känner jag in både klient och kort, frågar mig vad klienten behöver höra, och så skriver jag själva läggningen. Min ambition är att varje läsning ska vara inspirerande och klargörande, och även visa den naturliga rytmen i skapandeprocessen. 
 
Det här sättet att läsa klienter, det är något som jag gjort dagligen under mina Reikibehandlingar i många år. Det är ett komplement till Reikin, och jag tycker själv att det är mycket lättare att kliva in i livet om man får lite hjälp att förstå sig på det. Men när jag läser klienterna live använder jag inte korten, då kommunicerar jag direkt med energikroppen. 
 
Den här läggningen du ser ovan är den läggning jag just nu ska tolka åt en kund. De kort som är öppna är nuet, alltså slutet på 2018. Vad säger du, Om det redan är så bra? Vad händer sen?