Den hållbara människan energiutbyte, ett steg i taget, hållbara företagaren, hållbart företagande, positiva spiraler, win-win

Den hållbara företagaren

Igår föreläste jag om Den hållbara företagaren för Buisness by Women in Boden. Ett härligt och engagerat gäng, som var ivriga på att lära sig mer. Om du är intresserad, kan jag berätta lite mer.
 
 
Hållbart företagande är ett begrepp som utvecklats sedan 1980-talet när man upptäckte att man i näringslivet gjorde av med mer resurser än vad naturen kan tillhandahålla. Eftersom frågorna är stora och komplexa var det ingen rusning för att hitta en lösning. Tvärt om. Intresset var mycket svalt och motståndet (eller snarare apatin) var påtagligt. Visste ni att vi gjorde slut på 2017-års resurser redan i augusti? Sedan dess har vi förbrukat mer än vad jorden klarat av att tillhandahålla. 
 
Över tid har allt fler företag accepterat faktum. De har förstått att hållbart företagande är nödvändigt. Idag arbetar många företag med hållbart företagande, och begreppet innehåller idag betydligt mer än "bara" respekt för naturens tillgångar. 
 
Hållbart företagande innehåller bland annat
•Minskad miljö- och klimatpåverkan
•Goda arbetsförhållanden
•Rena affärer
•Respekt för rättigheter
•Anpassade affärsmodeller
 
 
Över åren har jag upptäckt ett mönster hos de kvinnor som blir företagare. Ofta är de välutbildade och har bra jobb, men de tycker att något saknas. Det handlar inte nödvändigtvis om vad de gör, utan hur de tvingas att göra det. Vissa gånger handlar det om en destruktiv arbetsmiljö som de vill lämna. Andra gånger handlar det om etiska frågor. De tycker att allting blivit för fokuserat på kostnader och vinst, och att arbetet i sig handlat i skym undan.
 
Ser du det? Själv tyckte jag det var mycket intressant. Mer forskning behövs, förstås. Men det verkar som kvinnor till viss del startar verksamhet eftersom de längtar efter att befinna sig i en verksamhet som arbetar med hållbart företagande. De har en stark känsla för etik och vill bidra till ett gott samhälle. Givetvis vill de också tjäna pengar och göra vinst i sitt företag, men inte på vilka villkor som helst. 
 
Vilka genrella tips vill jag då ge företagare som är som vill arbeta med hållbart företagande?
 
1. Ett steg i taget. När du vet bättre jag du också göra bättre. Acceptera nuläget och ge dig förutsättningar för att växa. De skickligaste företagarna har utvecklats från version 1.0 till 1.1 till 1.2 och så vidare. De strävar efter att bli sitt bästa jag, och utvecklas kontinueligt. Viktigt är tid för utveckling och för att känna och tänka efter. Börja med en fråga inom det hållbara företagandet och hitta en praktisk lösning, innan du ger dig hän nästa utmaning. Du varken kan, eller behöver, lösa alla utmaningar samtidigt. 
 
2. Skapa positiva spiraler. Gör sådant som är bra för dig som företagare och för ditt företag. Du behöver inte göra allt rätt alltid, bara du gör tillräckligt mycket rätt. Positiva spiraler leder sig mot ditt mål. Det tar bara olika lång tid beroende om du befinner dig i en liten positiv spiral eller en stor positiv spiral. Underskatta inte kraften av de små, regelbunda aktiviteterna som stegvis leder dig mot ditt mål. 
 
3. Ha ett jämt energiutbyte. Se till att alla relationer i din verksamhet skapar win-win. Det kan handla om ett tillfredsställt behov och ekonomisk ersättning, men det kan också handla om något annat. Råd. Ingångar. Kunskap. En känsla av tillfredsställelse. När alla relationer i din verksamhet skapar win-win för alla inblandade får du per automatik ett hållbart företagande, eftersom det inte är någon som dräneras. 
 
Vi avslutade workshopen i Boden med diskussion i små grupper. Där påminde de deltagarna varandra om vikten av miljöcertifieringar. Men också att vara uthållig och tänka i nya banor när (allså inte om) saker inte blir som planerat och den väg du hade tänkt ta blir blockerad. En företagare fick en aha-upplevelse kring energiutbytet. 
 
För mig är företagandet en win-win-win. Jag får ut något, mina kunder får ut något, men även staten får ut något eftersom min affärsmodell bygger på att få människor ut i arbetslivet. 
 
Själv tar jag med mig klokheterna som de kvinnliga företagarna så generöst delade med sig utav. Det är inspirerande att det finns så mycket vilja och kompetens i näringslivet. Väldigt många människor har en väldigt god amibtion och höga mål. Men uppdraget är svårt. Vi behöver arbeta tillsammans för att lyckas.