Resultat behov, hållbara lösningar, idéfas, om du vill gå snabbt, tratt

Många behov i tratten ger mer funktionella lösningar

 
 
Har du hört talas om tratten? Själv tyckte jag att lärare tjatade om den där d*a tratten. Genom mellanstadiet, högstadiet, gymnasiet och universitetet. Allt pratade om tratten. Börja stort, tratta ned. Hur svårt kunde det vara? Skrivmodellen nedan kommer ifrån Skrivguiden. Den visar den tratt som uppsatser är uppbyggda av. Sätt läsaren i ett sammahang. Förklara. Led dem till syftet. Utifrån syftet, låt innehållet vidga sig genom fördjupning. 
 
 
Men en dag fattade jag. Mitt hjärta svämmade över av tacksamhet över att de olika personerna som, oberoende av varandra, fortsatte att tjata om samma sak. Tratten handlade om så mycket mer än en läsvänlig text. 
 
Tratten handlar om idéer och vad de leder till. Om vi till exempel har en tanke, som får vara opåverkad, så är det ingen tratt utan en kanal. Ta ett husbygge som exempel. Du vill ha det på ett visst sätt. Du lägger dina önskemål i tratten. Pipen innehåller då samma sak som som dina önskemål. 
 
 
 
Men ett hus är komplext. Din partner har kanske andra behov än du. Om ni lägger in båda era behov i tratten, då kanske vissa saker överrensstämmer medan andra motsätter varandra. Så behöver ni gemensamt hitta lösningar. När i bollat tankar och behov, varit flexibla och öppnat upp er för nya möjligheter, då kommer era gemensamma önskemål att utkristalliserar sig och ramla ned i pipen.
 
 
 
 
 
Men vad vet du och din man egentligen om husbygge? Ni har kanske önskningar, men vad kommer att fungera i praktiken? När ni börjar lägga in era önskemål tillsammans med arkitektens önskemål, elektrikerns önskemål, rörkrökarens önskemål, de material som finns tillgängliga och er budjet, då blir det otaligt mer önskemål som lägges ned i tratten. Tankemödan och flexibiliteten sätts på prov, och det kan kännas mycket rörigt, innan den gemensamma lösningen utkristalliserar sig. 
 
 
 
 
Ju fler behov och önskemål som läggs in i tratten, desto rörigare blir det under i idéfasen, men desto bättre lösning kan infinna sig.
 
Om man missat att lägga något i tratten?
Jag vet inte vilken lärare som pratade om vad som händer när man missar att lägga något i tratten. Men han (för jag tror det var en han) satte ord på något viktigt. Om man missar att lägga in något betydelsefullt i tratten, då kommer det också saknas något i pipen. Då kan varje ny tanke riva upp hela arbetet. Man har helt enkelt gjort tratten för smal. Man har missat saker. Men när tratten är tillräckligt stor, då har man tagit med all viktig fakta och skapat utifrån dem. Då kommer alla nya tankar fortfarande att leda till samma slutsats. 
 
Varför detta långa inlägg om trattar?
En tratt är en metafor för en idéfas. Ju fler personer som är inblandade, desto fler önskemål som lägges ned i tratten. Under diskussionen kan det vakna många tankar, funderingar, rädslor och möjligheter. Allt detta sker i den bubblande, och stundtals röriga, idéfasen.
 
För vissa kan idéfasen kännas som ett ifrågasättande. Men det är det nödvändigtvis inte. I dessa lägen är det värdefullt att hålla emot reflexen att gå i försvar, och istället utförligt förklara varför just den här delen är viktig att ta med i idéfasen. Och när alla kort är på bordet, så är det lättare att se vad man har att göra med, och det är först då kan man göra något som är hållbart.