Grundarens vardag Coach, drömmar, loggbok om företagande

Flytta fram drömmarna

Idag har jag sista cochningstillfället med en affärsrådgivare som jag anlitade i höstas. Just detta tillfälle har jag inte förberett lika noggrant som de övriga tillfällerna (då jag skrivit resumeér i min loggbok i företagande), men jag har en liten fungering som jag tänkte vi skulle prata om. 
 
 
 
Coachen är mycket seriös. Inför första träffen fick jag frågor att svara på, både så att hon skulle få en uppfattning om hur hon skulle coacha mig och för att jag skulle få tid att fundera över vad jag var ute efter. I september, när jag svarade på hennes frågor, hade jag en vag bild över vad jag ville göra. Men framförallt upplevde jag att jag hade tålamod. Ja, du läste rätt. Jag upplevde att det jag ville göra var så stort att det skulle kunna ta hela mitt liv, så därför hade jag inte så bråttom med att komma fram. 
 
Coachen ville dock flytta fram mina drömmar. Hon envisades med att jag skulle ha något mål redan kommande höst. Jag var inte lika övertygad. 
 
 
Det märkliga är att hon hade rätt. Jag är fullständigt chockad över hur saker kommit till mig. Visioner. Kontakter. Det jag tänkte kunde ske under en tjugofem års period ser ut att bli av redan under en femårsperiod. Jag skrev bland annat om det i inlägget Det händer nu
 
Jag tänker inte påstå att det jag ska göra känns lätt. Snarare tvärt om. Det känns ordentligt utmanande. Men det jag har nu, som jag inte hade för fem eller åtta år sedan, är en tillit till att livet ger mig de kunskaper som jag behöver när jag behöver dem. Jag behöver inte kunna förutse, kontrollera eller bestämma vad som ska kunna ske. Däremot behöver jag vara flexibel när tillfället ges. Troligen behöver jag göra om på en oregelbunden basis, och det är en bra grej. Då utvecklar jag efter intressenternas efterfrågan, som man ska göra i en verksamhet. Man ska utveckla på sitt eget sätt, men efter andras behov. Så länge jag är utvilad, inkännande, insatt och kreativ så kommer allt att gå bra. 
 
Idag gör jag alltså bokslut på en tid som jag trodde skulle pågå åtminstone till 2040. För att bjuda in nästa fas. Det har legat förändring  i vårt familjeliv, så jag har hållit alla alternativ öppna - men ändå jobbat framåt. 
 
Frågan till affärscoachen idag då? Jag undrar om jag inte utsatts för en liten frestelse. Något som verkar tilltalande (och enkelt) vid första stund. Men kommer det inte bara att slösa tid och pengar? Vi får se vad hon svarar. Eller om hon ser något helt annat?