Resurser Coach, Coachning, Gregor Schill, Lars-Eric Uneståhl, andlig vägledning, djupavslappning, healing, lyssna, lära sig, mental träning, målbilder

Andlig vägledning som coachning och mental träning

Vad är egentligen skillnaden mellan coachning och mental träning? Och hur passar det in med helande och andlig vägledning? Den första frågan kan man hitta svaret i Coachning med Mental träning, skrivna av giganterna Lars-Eric Uneståhl och Gregor Schill. Själv upptäckte jag att jag minsann inte hade full koll, men nu har jag fått lite mer att grunna över.
 
 
Gregor Schill arbetar med coachning. En coach kommer inte med rekommendationer, råd eller personliga inslag. Istället hjälper coachen en att hitta svaren inom sig själv. Knepet är att lära sig att lyssna och att ställa öppna frågor. Det coachande förhållningssättet rekommenderas i invidividuella samtal, men även inom ledarskap och andra former där man vill ta vara på den kompetens som finns tillgänglig. 
 
Den mentala träningen är lite annorlunda. Det är Lars-Eric Uneståhls gebit i vilken man arbetar med individuella målbilder och tränar sig i att hitta ett förhållningssätt som kan hjälpa en att ta sig dit. 
 
Vilket sätt är bäst då? Schill och Uneståhl talar om en kombination av de två sätten. Den mentala träningen är visionen och tankarna, coachningen sättet att ta sig dit.
 
 
Som andlig vägledare arbetar jag parallellt med de båda sätten. Uneståhl har varit med mig sedan tidigt 1990-tal. Ändå blir jag mer och mer imponerad över att han, redan under 1970-talet, hade upptäckt samma sak som jag "upptäckte" fyrtio år senare. De där avslappningsskivorna jag somnade till varje kväll under flera års tid hade en klokhet och ett djup som jag inte ens kunnat drömma om. 
 
När vi är i ett djupavslappnat tillstånd är vi i kontakt med vårt eget undermedvetna. De tankar och känslor som vi (vanligtvis genom ord) aktiverar i det tillståndet får en kraftfullare effekt än om samma tankar och känslor hade aktiverats i ett vanligt samtal. För att komma till det tillståndet använde Uneståhl sig av fysisk och mental avslappning. Själv använder jag mig av Reiki.
 
För de klienter som vill samtalar jag under Reikibehandlingen. Det är ett lite annorlunda tillvägagångssätt än en traditionell Reikibehandling då de flesta Reikiterapeuter är tysta under behandlingen. Inom exempelvis AngelicReikin talar man om vikten av att hålla energin och inte komma med några infall överhuvudtaget. Var sak har sin plats säger Christine Core i sin bok AngelicReiki, och det stämmer fullständigt. Reikienergin är komplett i sig själv och den behöver inget annat för att komma till sin rätt. 
 
Men då jag själv har jag haft så oerhört stor nytta av de terapeuter som hjälpt mig hitta nya förklaringsmodeller att jag gärna vill göra detsamma för andra. Under Reikibehandling berättar jag därför, för de som vill, vad känner och förnimmer för min inre syn. Detta gör jag för att stärka klienten i deras upplevelse och hjälpa dem att se sin situation på ett sätt som ger dem deras egen kraft tillbaka. Jag är fullt medveten om att den enda som kan se helheten är klienten själv.
 
Att landa i sig själv och känna in vad man vill och behöver, själva grundsyftet med coachningen, det hjälper Reikienergin klienten med. Att se sig själv med egna inre bilder, det hjälper också Reikienergin en med. Att sedan vända en jobbig situation till en bättre, det hjälper jag som terapeut till med. Med hjälp av Reikienergin förstås.Så jag hade givetvis velat lägga in ytterligare en del i den förtydligande boken Coachning med mental träning. Och det är Reiki, något som hjälper en med båda. Men jag undrar om det inte finns något jag skulle kunna göra för att ta samtalen till en ännu bättre nivå? Jag får väl öva på det helt enkelt!