Inte länge slut...

 
Det här inlägget är skrivet till de som gått Reikikurser ;)
 
 
I många år har de som gått Känslas Reikiutbildningar berättat om en sorg efter att den Masterutbldning en gått av stapeln. "Jag vill ju fortsätta lära mig mer." Av den anledningen har vi haft träffar och kortare workshops för de som gått utbildningar.

Men intresset har fortsatt vara stort av fler utbildningar. Många har frågat: "om jag gått Reikiettan och tvåan hos någon annan, vad behöver jag komplettera med för att kunna gå mastern hos dig?"  Svaret är att Känsla lär ut ganska mycket som inte ingår i en traditionell Reikiutbildning. Vårt fokus är att lära människor orsak och verkan. Utbildningarna är därför ganska teorispäckade... 

Klicket kom när en deltagare anmälde sig till Reiki II. Utbildningen låg flera månader bort, men Reiki I:an låg betydligt närmare. Dessutom var det mer än fem år sedan hon gick Reiki I:an, så hon bestämde sig för att repetera. Väl på plats föll många polletter på plats. Hon mindes den förra kursen och hur det kändes i henne då. Skillnaden blev påtaglig. Hon medveten om hur stor hjälp hon haft av Reikin och hur betydelsefull den varit, fastän hon stundtals nästan glömt bort den. 

Under våren 2018 har vi därför tagit fram repetitions/fördjupningsutbildningar för de som redan gått Reiki II (på Känsla eller någon annanstans). Under tre onsdagskvällar väljer vi ut olika teman utifrån sådant som ingår i Känslas Reikiutbildningar, men som vi är speciellt intresserad utav. I och med att det är en kurs för de som redan gått Reiki II kan vi integrera Reiki II-tekniker i teoridelen (ett tillvägagångssätt som eleverna känner igen ifrån Masterkurserna), så vi kan punktbehandla det som håller oss tillbaka. Repetitionskurserna är en riktig vibrationshöjare! 

Den första kursen har inriktningen Chakrasystemet och högre jag
Den går av stapeln 7/2, 14/2 & 21/2

Den andra kursen har inriktningen Känslor & intuition
Den går av stapeln 18/4, 25/4 och 2/5. 

Läs mer i denna pfd

Man kan gå en av repetitionskurserna, eller båda. Om de blir välbesökta finns det många spännande områden att fortsätta fördjupa sig inom i höst. 

Välkommen!