Vad säger kunderna?

Jag får ju höra det hela tiden! Om skillnaden mellan då och nu. Hur Reikin har påverkat deras liv. I och med vårt 10års jubileum har jag sammanställt några citat. Och ja, det är okej att tro att det är för bra att vara sant. Det tror vi också. Men det händer i alla fall...