Andlighet blodsarv, fritt val, karma, livsöde

Finns det ett öde? Eller har vi ett fritt val?

Vi känner ju alla till ödet. Är det något vi tror på eller inte? Är allt ödesbestämt eller har vi en fri vilja? Så här ser jag på saken:

 

Det finns saker som är ödesbestämda. Dessa saker är menade att ske för att ge oss kunskaper och insikter, vilka är viktiga för oss. Men saker sker fortfarande inte hur som helst, och inte när som helst. Det finns en orsak och verkan, vilken gör att vi medvetet kan påverka vår egen utveckling och skapa vårt eget öde.  

 

Det som är ödesbestämt har vi fått med oss. Det ligger i vårt karma, vilket avspeglar sig i våra gener och vårt blodsarv. Det finns en sägen som säger att allt fram till tjugoåtta års ålder är ödesbestämt och har direkt påverkan av vår uppväxt. Efter tjugoåtta års ålder är vi fria att välja vårt eget öde.

 

Vad som däremot inte är ödesbestämt är hur vi hanterar de utmaningar som livet skickar oss. Ta en kurs i skolan som exempel. Det ligger kanske något viktigt i språket. Vi har kanske med oss ett karma om att inte bli hörd eller sedd, eller så handlar karmat om rädsla för främmande människor som talar ett annat språk. Denna okunskap (allt vi inte kan ännu är en okunskap, när vi kan det blir det en kunskap) isolerar oss. Karma brukar skapa knutar på livets röda tråd. Denna knut kan göra att vi får en opedagogisk språklärare under grundskolan, vilket gör att vi inte klarar av kurskraven och får underkänt på kursen.  Den bristfälliga pedagogiken och misslyckandet är alltså ödet, det ödesbestämda och karmat. Och det är här vårt fria val kommer in.

 

Vi kan ta den enkla vägen, lägga ifrån oss vår egen kraft och konstatera att läraren förstört vårt liv.

 

Eller så kan vi välja den mer utmanande vägen. Där tar vi tillbaka vår egen kraft. Där vi inte accepterar den verklighet som vi blivit presenterade för. Lärarens okunskap får oss att inse vikten av pedagogik och förmågan att bli förstådd. Sakta men säkert börjar vi uppfatta vilka dörrar som förblir stängda när vi inte lär oss ett språk. Och så hittar vi ett alternativt sätt att lära oss det språk som vi fått underkänt på.

  

Livet kommer att hända oss oavsett vilket tillvägagångssätt vi väljer. Men livet kommer att se väldigt olika ut beroende av vilken väg vi bestämmer oss för att gå. Testa själv. Lek med tanken om vad ett språk kan innebära för fördelar. Livet blir väldigt annorlunda om vi får de upplevelserna eller inte.

 

Så det finns ett öde. Men det mesta är vårt egna fria val.

#1 - - Linnea Hådell Löt:

Har en fråga, vad är då karma? Hur långt tillbaka eller som senast kan det styra oss?

Svar: Olika människor har olika definitioner av karma. Jag använder det som ett samlingsbegrepp över all okunskap om tagit med oss sedan tidigare. Vi märker av det som "slask i given". Karma är förutsättningarna. Sedan är det upp till oss vad vi gör av dem...
Anna-Sofia