Andlighet andliga skador, dåligt samvete, förälder, småbarn, zen talar

Bli den ljuspelare du är

Då jag är småbarnsförälder (vår underbara son fyllde nyss två) och jag har gått tillbaka till jobbet (och sonen gått tillbaka till förskolan) så hamnar jag i samtal med andra småbarnsföräldrar. Samtalen handlar om att inte räcka till. Mamma efter mamma berättar om hur de slits mellan hemmet och arbetet, och vad de än gör så blir det inte riktigt bra. 
 
Mammorna berättar att de vill jobba, för de vill sysselsätta sig med något som är stimulerande och roligt.Men på jobbet slits deras hjärta itu, därför att de inte är med sina barn. Jag tror att denna splittrade känsla är biologisk och universiell och att alla föräldrar känner den. Själv är jag Reikivälsignad och har ett fantastiskt stöd av familj och vänner, så jag vet att det finns fler personer som älskar min son och gärna vill vara med honom. När jag lämnar bort sonen så vet jag att han är i trygga händer, med personer berikar hans liv. Jag vet också att det är långtifrån alla som har det så. 
 
Jag har flera kunder som tvingas lämna sitt barn/sina barn med en förälder som inte är tillräckligt katastrofal för att ifråntas vårdnaden, men där barnen på olika sätt far illa. Jag vill inte fördjupa mig i hur mycket andliga sår något sådant skapar (att ifråntas sitt barn eller att inte få träffa sina föräldrar alls ger djupa andliga sår och kan vara lika plågsamt som att leva i en destruktiv relation).
 
Vad jag säger till de klienter som hamnat i situationer där deras barn kontinueligt far illa? Jo, jag poängterar vikten av att skapa ett hem som har förutsättningar för helande. Om en person kan läka, även om det bara är på en plats eller i ett av hemmen, blir den totala skadan märkbart mindre än om en person får skador på alla platser hen befiner sig på. Om vi har positiva minnen från vår barndom är det lättare att läka i vuxen ålder, även om vi får djupa, andliga skador under vår uppväxt. Alla insatser gör skillnad, även om vi inte ser resultatet av det ännu.
 
Med det sagt. Mammor! Skaka av er ert dåliga samvete så att glädjen kan lysa igenom! Ett barn som får umgås färre timmar, men med en mamma som är glad och närvarande, får det bättre än ett barn som får umgås dygnet runt med en mamma som är deprimerad. Detta råd gäller i alla sammanhang. Från den lyckliga familjen som har sitt barn på förskola till den dysfunktionella familjen med missbruk och vass energi.
 
Varje ljusspridare gör skillnad, och varje kärlekshandling har betydelse. Att ta hand om sig själv är alltid en investering, för ju mer man har, desto mer kan man dela med sig av. Och mammor, stötta varandra. Att vara förälder är en utmaning. Att vara yrkesverksam förälder mångdubblar utmaningen. Men kvinnor behövs i samhällsutvecklingen och det är viktigt att vi är där och för vår talan.
 
Det finns en underbar sketch i Zen talar av Tsai Chih Chung. Denna sketch är med mig i mycket av det jag gör, och påminner mig att rikta min energi till sådant som ger mig mer energi. Det behöver inte vara svårt. Små tankar gör skillnad.