Andlighet Tankekraft, bjud in, nya dörrar, nya möjligheter, positiv, se världen

Bjud in det du vill ha med en tanke

Vanans makt är stor. Vi tolkar världen genom våra och våra föräldrars erfarenheter, och känner trygghet när omgivningen bekräftar det vår världsbild. Och vi vill väl fortsätta se världen så som vi alltid gjort? Eller?
 
 
När vi lär oss nya saker förändrar vi vår vibration. Vår nya vibraiton attraherar lika, vilket i detta fall betyder att vår vibration drar till sig erfarenheter som matchar vår vibration.
 
Många som lärt sig något nytt, exempelvis genom att ha gått ett kurs berättar hur de plötsligt börjar uppfatta saker som de lärt sig i sin omgivning. Vi möter samma personer i samma omgivning, och ändå uppfattar vi helt andra saker än de vi uppfattat tidigare, enbart för att vi fått nya referensramar och förändrat vårt sätt att tänka. Dessutom attraherar vi den nya vibrationen även i andra sammanhang. 
 
Fördelen för dig? Du kan själv påverka vad du bjuder in i ditt liv. . 
 
Eftersom det är vi som väljer våra tankar är det också vi som väljer vilken vibration vi vill ha, och därigenom vilka slags uppleveler vi vill ha mer utav. 
 
Tycker du det är svårt att hålla tankarna positiva? Misströsta inte. Naturens egen rytm är att gå ifrån ordning till kaos. Har den energi, då vill den göra sig av med den. Det är därför en kaffekopp kallnar om vi inte fortsätter att hålla den varm. Det är lättare att släppa sin energi och sjunka in i gnäll, besvikelse, frustration och ångest, än att hålla huvudet högt och fortsätta hålla energin hög och se situationen ifrån ett tillstånd av kärlek och förståelse. 
 
Så bjud in det du vill ha mer utav med dina tankar. Och sträva efter att hålla tankarna höga och visionära, även om det är frestande att försjunka in i gnäll... Din tanke gör skillnad!