Den hållbara människan attraktion, reiki, synkronicitet, utveckling

Ett liv i synkronicitet

Många Reikiutövare häpnar över hur de får svar på sina frågor. Plötsligt handlar allt om samma sak.Tidningen de öppnar visar sig ha reportage om det som de tänkt på. Samtalen på arbetsplatsen tar en ny vändning, och handlar även de om något som Reikiutövaren grubblat på. Till och med ett spontant möte med en bekant på stan ger svar på deras frågor. Det är som universums osynliga krafter hört deras tankar och ger dem svar. Många blir tacksamma, och lite chockade. 

 

Synkronicitet är när lika drar till sig lika. Egentligen är det inget nytt. Attraktion pågår ständigt. Det kommer alltid händelser, tankar och känslor till oss som bekräftar det vi bär inom oss. Men vi lägger inte märke till det välkända på samma sätt som vi är programerade för att reagera på något nytt. När vi ändrar vår vibration kommer världen att bekräfta den nya synen.

 

När vi utvecklas och kliver in i något nytt blir synkroniciteten tydlig. Den nya tanken innehåller en ny vibration, vilken i sin tur drar till sig nya vibrationer. I vissa fall är det vi som attraheras till de nya vibrationerna. Andra gånger är det vår vibration som lockar fram de nya samtalsämnerna. Synkroniciteten hjälper oss att bli medvetna om förändringen och det som har skett. 

 

För många blir synkronicitet ett bevis på att deras arbete ger resultat. Samtidigt blir det en trygghet. När vi upptäcker att svaren på de frågor vi ställer kommer till oss blir vi inte längre så skrämda av vår egen okunskap. Då fokuserar vi inte längre på det som begränsar oss, utan lägger istället vår energi på att lära oss av det nya. 

 

Vilka erfarenheter har du av synkronicitet? 

 

Har du blivit tryggare när du upptäckt hur svaren kommer till dig när du ställt frågorna?

 
Have you experienced synchronicity? When you have asked a question and everything seems to give 
you answers. It don’t matter if you open a magazine, see a pod or having a conversation with your friends.
They are all giving you exactly what you need at that moment. Synchronicity make you realize how your
new thoughts have changed your vibration and made you attract new experiences.
It’s a reward, and it’s also calming. Universe has your back.