Bli den du vill vara

Bli den du vill vara. Så lyder rubriken på Känslas hemsida. Kraftfulla ord. Men varför används just de orden?
 
Många tycker det är spännande att komma i kontakt med Reiki och healing. Samtidigt är det lite otäckt. Vad är det egentligen för krafter? Hur används de? Varför? Och vad kan egentligen hända? 
 
Jag kan inte svara på hur helande påverkar just dig. Men jag kan berätta hur helande fungerar. 
 
Alla kroppar har en egen självläkande förmåga. Alla kroppar strävar efter att vara frisk. Kroppen vill inte ha några begränsningar, oavsett om det är överbelastning, virus eller beläggning i blodkärlek. Så fort vi ger kroppen möjlighet kommer den därför vilja göra sig av med det som hämmar den.
 
Om det är lite som behöver åtgärdas för att kroppen ska kunna bli fri från begränsningar, då går helandet fort. Är det mycket som behöver åtgärdas för att kroppen ska bli frå från begränsningar, ja då kommer helandet ske gradvis och under lång tid. Är man skör, då sker helandet i små doser. Har man kapacitet för det, då sker helandet i större doser. 
 
Under min civilekonomutbildning pratades det mycket om förändring. Ledare skulle skapa förändring och leda organisationen genom den önskade förändring. När man är helande blir det en förändring, men man behöver inte kämpa så mycket för den. När man läker orsaken till problemen, då kommer problemet helt sonika att försvinna. Puts väck. Alkoholister talar om 12-stegs program och att "en gång alkoholist, alltid alkoholist." Teknikerna är bra, och inom helande rekommenderar vi dem varmt. Men om man skulle lägga in helande samtidigt om man genomgår programmet skulle man (trot eller ej) samtidigt läka orsaken till problemet. Och då brukar (trot eller ej) symtomen (=beroendet) upphöra. Istället för att leta andra kickar. Väl läkt, då är problemet borta. 
 
När man är helad behöver man inte längre kämpa för att hålla en förändring. Istället kommer kroppen, själen och anden att leda en till det man vill ha. Visserligen behöver man fortfarande göra jobbet och ta emot förändringen. Men det går snabbare och lättare om man är i helande. 

Och den där som man vill vara. Det är den som alltid är i centrum. Det är den som styr och påverkar allt. Den  man leds till blir när man är i Reiki och helande, det är den man vill vara. Det man möter, hjälper en att förstå vad som krävs för att man ska kunna bli den du önskar att du ska vara.